Skip to main content

Monitoring prepravy veľkoobjemových kontajnerov a odvozu odpadu

GX zber odpadu

Inteligentná logistika a manipulácia veľkokapacitných kontajnerov

Chcem vedieť viac

GX Zber odpadu je automatizované riešenie využívania a odpadovej logistiky veľkoobjemových kontajnerov, tzv. VOK, VKK a HNK. Vďaka sledovaniu vozidiel poskytuje monitorovanie všetkých kontajnerov umiestnených na korbe a na prívese. Elektronická identifikácia veľkoobjemových kontajnerov umožňuje prehľad ich manipulácie a polohy. Systém detailne analyzuje prevoz a prácu s kontajnermi pri zbere a odvoze objemného odpadu.

  • automatické snímanie dát kontajnerov
  • identifikácia kontajnerov pri prevoze online 
  • lokalizácia a pohyb kontajnerov na mape
  • záznam príjazdov a odjazdov podľa oblastí
  • sledovanie nakládok a vykládok 
  • vizualizácia zberných kontajnerov s polohami (oblasťami)  
  • stav kontajnera online aj v histórii jázd vozidla
  • prehľady nad mapou a elektronické reporty 
  • prepojenie údajov s IS odpadového hospodárstva 

Sledovanie a nákladovosť prepráv s vyhodnotením jázd vozidiel

Manipulácia s kontajnermi vďaka vyspelej RFID identifikácii

Prehľad rozmiestnenia a časového využitia kontajnerov

Viditeľnosť prevozu kontajnerov nad mapou

Vyťaženosť kontajnerov podľa oblastí

Monitoring a kontrola zvozu odpadu

Využitie

GX vok prináša všetky potrebné dáta pre inteligentný monitoring prepravy veľkoobjemových kontajnerov

Monitoring prevozu
a manipulácie s kontajnermi

Kontrola prepravy kontajnerov prebieha vďaka ich identifikácii a sledovaniu vozidiel. Umožňuje to vyhodnotiť prevádzkové parametre k agende PHM, k prehľadu jázd, k servisom a údržbe, k nákladom prepravy. Zjednoduší sa množstvo úkonov začínajúc tvorbou elektronickej knihy jázd. Kontajnery sú monitorované pomocou RFID čítačky priamo na vozidle. Záznam naloženia a vyloženia je automatický bez nutnosti ľudského zásahu.Označený kontajner je snímaný s identifikáciou EČV vozidla, lokality a dátumu.

Elektronická identifikácia kontajnerov

Veľkoobjemové kontajnery sú označené RFID tagmi určenými pre typ VOK a VKK. Majú jedinečný identifikátor pre detekciu prítomnosti kontajnera pri prevoze. Kontajnery sú snímané pomocou čítačky priamo na vozidle. Dáta sa prenesú do softvéru automaticky. Následne je možné sledovať umiestnenie, státie, nakládky a vykládky v reálnom čase.

Identifikácia obsluhy

Súčasťou riešenia môže byť prihlasovanie sa vodičov k jazdám pri prevoze. Autorizovaná obsluha sprehľadňuje reporty a riešenie udalostí prepravy. S využitím mobilného terminálu sa zjednoduší komunikácia a administratíva s kanceláriou. Sledovaním režimov jazdy a jednotlivých operácií systém automaticky vytvára za vodiča elektronickú stazku.

Softvérové nástroje na správu kontajnerov

Mobilná aplikácia zjednodušuje a spresňuje evidenciu kontajnerov. Slúži na zobrazenie, priraďovanie, reporting a inventarizáciu kontajnerov v systéme. Pomocou aplikácie zachytíte rôzne udalosti, ktoré pomáhajú riešiť prekážky aj reklamácie pri prevoze kontajnerov. Softvér jednoducho vyhodnotí prevoz a využívanie kontajnerov pri odvoze odpadu.

Integrácia s inými systémami

Systém vhodne dopĺňa údajovú základňu pre vyhodnotenie zvozu odpadu. Pri používaní informačných systémov pre agendu odpadového hospodárstva dokážeme údaje prepojiť podľa potrieb klienta.

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v komunálnych službách

Zber odpadu

Adresný zvoz odpadu. Automatická identifikácia kontajnerov.

Údržba ciest

Monitoring komunálnej techniky pri správe komunikácií.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring a ochrana flotily vozidiel.

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne